chrisadas.com

US Foreclosure Map

บางครั้งรูปภาพทำให้เราเข้าใจได้ชัดกว่าตัวเลข

ตัวเลข: ปีที่แล้วรัฐ Denver มีบ้านถูกยึดโดยธนาคารประมาณ 7,700 หลัง

รูป: