General
Leave a comment

Brand Stories

“emediaplan – Brand Stories”:http://www.emediaplan.com/admunch/Brands/Brands.asp

หลังจากอ่านเรื่อง Puma กับ Adidas เกิดอยากรู้ประวัติของยี่ห้อดังๆ อันอื่นบ้าง เลยลองหาดู มาเจอ website นี้ รวมประวัติแบรนด์ใหญ่ๆ ไว้เยอะมากเลย ถึงเรื่องจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ แต่ได้ชื่อคนกับสถานที่มา ก็เอาไปหาต่อได้อีกสำหรับอันที่สนใจ

เพิ่งรู้ว่า Nescafé เป็นยี่ห้อของ swiss แล้วก็เป็นกาแฟสำเร็จรูปอันแรกของโลกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *