General
Leave a comment

พระจันทร์

[textile]

ได้นั่งข้างหน้าต่างรึเปล่า.. มองเห็นพระจันทร์กลมๆ จากบนนั้นรึเปล่า

วันนี้พระจันทร์สวย สว่างเป็นพิเศษ ฟ้าของเธอมีเมฆรึเปล่า

ขอให้ได้นอนหลับบ้าง ขอให้ที่นั่งสบายๆ ขอให้ถึงที่หมายด้วยความรู้สึกดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *