General
Leave a comment

เข้าเมืองตาหลิ่ว

…ต้องหลิ่วตาตาม

เมืองนี้หูฟังสีขาวเป็นเครื่องแบบมาตราฐาน อยู่มาสามอาทิตย์แล้วเลยไปหามาใส่มั่งเพื่อความกลมกลืน

P.S. กำลังจะ flash firmware ให้อ่านภาษาไทยได้ ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรกับ unicode มั่งรึเปล่า

update: อ่านภาษาไทยได้แล้ว ด้วย firmware ของคุณ pubble ขอบคุณมากๆ ขอรับ

In an attempt to blend in with californians, today I acquired the state’s uniform. In Green.

Chris's Green Pod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *