General
Leave a comment

ทำตัววัยรุ่น

เย็นเมื่อวาน ออกจากที่ทำงานประมาณทุ่มนึง ไปกินข้าวมันไก่ประตูน้ำ แล้วไป RCA เลี้ยงเพื่อนที่กำลังจะย้ายไปทำงานที่ใหม่

ไปถึงสามทุ่ม นั่งสามร้าน ถึงบ้านตีสาม

ตื่นมาไม่ยักปวดหัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *