General
comments 6

เงียบๆ แต่มั่นใจ

ถ้าทำงานโฆษณา จะขอเอาประโยคนี้ไปทำสปอตสั้น 10 วินาที เชื่อว่าจะขายได้

ตอนเย็นฝนตกไล่มาตั้งแต่รังสิต ผมขับรถไปทานข้าวที่ SCB Park ก่อนกินแวะเข้าไปซื้อยาในร้าน Boots หลังเอายาใส่ซองให้ผมเสร็จและกำลังเตรียมเงินทอน เภสัชกรประจำร้านพูดกับผมด้วยน้ำเสียง กึ่งเตือนด้วยความหวังดี-กึ่งขอโทษ ว่า

ทานแล้วจมูกจะแห้งหน่อยนะคะ

ผมเข้าไปซื้อยาลดน้ำมูก

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *