Month: February 2008

ความล้มเหลวของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Glyn Holton เป็น risk manager ที่ผมชื่นชมมากคนหนึ่ง เพราะการมองเรื่องราวได้ ขาด และลึก เมื่อสองสามวันก่อนเขากล่าวในเว็บไซท์ GlynHolton.com ว่า ตั้งแต่การบริหารความเสี่ยง (ทางการเงิน) กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 ทั้งรัฐบาล สถาบันการเงิน องค์การระหว่างประเทศ ได้พูดถึงการพัฒนาใหม่ๆ มากมาย มีตำแหน่งงานด้านความเสี่ยงเกิดขึ้นแทบทุกวัน แต่ผลลัพธ์จนถึงวันนี้ต้องนับว่าเป็นความล้มเหลวของทั้งวงการ เห็นชัดจากเหตุการสำคัญหลายอย่าง ที่เป็นผลจากการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้ผล เช่น คดี Enron, Worldcom ฟองสบู่ตลาดหุ้นสหรัฐ ปี 2001 ปัญหา mutual fund timing Hedge fund ล้มระเนระนาด (ดูรายการที่ http://hf-implode.com กรณีที่ดังมากๆ คือ Amaranth) สินเชื่อ sub-prime ของสหรัฐ ที่ทำตลาด credit ปั่นป่วนตั้งแต่ปี 2007 กรณี Jérôme Kerviel กับ […]

Venus and Cupid

Cupid and Venus, an oil painting by the venetian Lorenzo Lotto. The theme of this picture, by the most eccentric genius of the Venetian Renaissance, was inspired by classical marriage poems and was almost certainly painted to celebrate a wedding. Lotto was fascinated with emblematic devices. The shell above Venus’ head and the rose petals […]

GumGum

Techcrunch today covered an image licensing platform called GumGum.  I think the idea of per-impression licensing is interesting enough, and it is good someone has step up with a (half) working delivery platform. While this might not suit everybody, it’s great to have the choice. What it will create is a niche area where publishers […]

Walking Away

ปรากฏการณ์หนึ่งที่ทำให้ default rate สินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหรัฐสูงมากในตอนนี้ คือการที่คนกู้เลิกผ่อนซะเฉยๆ ถึงแม้ว่าบางคนจะยังมีความสามารถผ่อนต่อได้ก็ตาม สาเหตุเพราะราคาที่อยู่อาศัยที่ตกต่ำ ทำให้ราคาตลาดนั้นต่ำกว่าจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระต่อ ตัวอย่างสมมุติเช่นบ้านเราตอนซื้อราคา 3.5 ล้าน ตอนนี้เหลือต้องผ่อนต่ออีก 3 ล้าน แต่บ้านข้างๆ กัน แบบเดียวกันเลย ตอนนี้ประกาศขาย และราคาตกมาเหลือแค่ 2.8 ล้าน แทนที่จะผ่อนบ้านเรา ก็เลิกผ่อนบ้านตัวเองให้ถูกยึดไป แล้วซื้อบ้านข้างๆ ดีกว่า* ซึ่งถ้ามองทางเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าตัดสินใจถูกแล้ว (แต่มีผลกับประวัตินะครับ) การที่ราคาตลาดต่ำกว่าเงินที่ต้องผ่อนนี้ เรียกว่าเจ้าของมี negative equity ในทรัพย์สินนั้น การมี negative equity ในที่อยู่อาศัยนี้ มีไม่บ่อย เพราะเหตุผลสามอย่าง ราคาบ้านไม่ค่อยตก ผู้ให้กู้มักจะขอให้ดาวน์ 10–20% ของราคา ณ ตอนซื้อขาย คนกู้มีส่วนนี้ที่เสียไปแล้ว ถ้าราคาไม่ตกมากๆ เลย ก็จะยังไม่คุ้มที่จะเดินหนี ยิ่งผ่อนไปเรื่อยๆ คนผ่อนก็ยิ่งมีเงินติดอยู่กับบ้านมากขึ้น ก็ยิ่งไม่คุ้มที่จะเดินหนี การ walk away ในตลาดบ้านสหรัฐตอนนี้ […]