All posts tagged: banking

เตรียมตัวพบกับ Basel III

ประสพการณ์จากวิกฤตสถาบันการเงินที่เริ่มต้นในปี 2007 ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของข้อบังคับว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำของสถาบันการเงิน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Basel II ว่ายังไม่สามารถป้องกันวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งในปี 2009 Basel Committee ก็ได้ปรับปรุงข้อบังคับไปแล้วหลายอย่างในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีเพื่อการค้า เช่นการเพิ่มน้ำหนักความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการเงินที่ซับซ้อน (securitization, resecuritization) การให้คำนวณ stressed Value at Risk (stressed VaR) และ Incremental Risk Charge (IRC) เป็นต้น ปลายปี 2009 ที่ผ่านมา Basel Committee ได้เสนอที่จะปรับปรุง Basel II ในหลายด้าน หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มข้อจำกัดด้านการรักษาสภาพคล่อง นอกเหนือไปจากข้อจำกัดด้านการดำรงเงินกองทุน (เนื่องจากปัญหาด้านสภาพคล่อง เป็นปัจจัยหลักให้เกิดวิกฤตปี 2007) ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมความเห็นต่อการปรับปรุงนี้ จากธนาคารและองค์กรควบคุมในประเทศต่างๆ และการศึกษาผลกระทบ (quantitative impact study) ก่อนที่คณะกรรมการจะออกข้อบังคับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในปี 2010 นี้เอง ถึงแม้จะประมาณกันว่า ธนาคารจะมีเวลาอย่างน้อยถึงปี 2012 ที่จะปรับตัวเพื่อทำตามข้อบังคับใหม่นี้ […]

ปฏิรูประบบการจ่ายโบนัสในธนาคาร

เรายังถกเถียงกันอยู่ ว่าอะไรคือสาเหตุหลักของวิกฤตทางการเงินซึ่งเริ่มต้นในปี 2007 และจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก แต่หนึ่งปัจจัยที่ชัดเจน คือการ take risk มากเกินไปของธนาคารหลายแห่ง   ตัวอย่างหนึ่งคือ ดอกเบี้ยที่ต่ำ ราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการใช้จ่ายเกินตัวในสหรัฐ เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารปล่อยกู้โดยไม่พิจารณารอบคอบ และโดยคิดว่ารับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ (จากการปล่อยกู้) ก็สามารถขายความเสี่ยงออกไปได้ด้วยเครื่องมือทางการเงินเช่น CDO สุดท้ายความเสี่ยงในระบบโดยรวมก็มีมากเกินไป และเมื่อปัจจัยภายนอกเปลี่ยน (ฟองสบู่แตก) ทั้งระบบก็ปั่นป่วน   นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น   การที่ธนาคารทำแบบนี้ หรือจะพูดให้ชัดคือ การที่พนักงานธนาคารทำแบบนี้ ก็เพราะการ “ให้รางวัลผลงานเฉพาะหน้า” ในรูปแบบของเงินเพิ่มที่สัมพันธ์กับผลงาน หรือโบนัสนั่นเอง เรื่องโบนัสของนายธนาคารนี่กำลังเป็นเรื่องใหญ่ในสหรัฐ ประชาชนโมโหว่านอกจากจำนวนเงินโบนัสจะมหาศาลแล้ว แม้ธนาคารที่บริหารจะขาดทุน หรือจะถูกควบกิจการ ผู้บริหารก็ยังได้โบนัสก้อนโตกันทั่วหน้า โดยอ้างว่าเป็นข้อตกลงที่อยู่ในสัญญาจ้างงานจึงไม่จ่ายไม่ได้     ในการประชุม G20 เมื่อเดือนเมษาฯ ที่ผ่านมา มีการตั้ง Financial Stability Board ขึ้นเพื่อประสานการทำงานขององค์กรควบคุม เช่น ธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ หนึ่งในคำแนะนำของ FSB ก็คือการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม […]

Thailand’s Readiness for Basel II

While only subsidiary banks of global groups seem to be serious about gaining Basel II compliance, it is intersting to see what kind of shape other banks are in with regards to Basel accord. Since pillar 2 (supervisory review) and pillar 3 (market discipline) readiness is difficult to assess, we take a look at the […]