All posts tagged: india

Seen in Mumbai

ไปเที่ยวอินเดียมา 4 วัน เพิ่งมีโอกาสได้เขียนถึง คนอินเดียตั้งแต่เด็กจนแก่ ชอบสีสดๆ โดยเฉพาะ ส้ม แดง เขียว เหลือง ช่องว่างทางสังคมกว้างมาก ที่รวยก็รวยติดอันดับโลก ที่จนก็ กิน/นอน/ซักผ้า/etc ข้างถนน Taxi มี meter แต่เป็นแบบ mechanical สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษสวยมาก (เฉพาะอันที่ถูกเลือกบูรณะไว้) ดูหนังอินเดียเรื่อง Jodhaa Akbar อารมณ์ประมาณพระนเรศวร แต่เน้นความรักระหว่างกษัตร Akbar กับ Jodhaaหนังภาษาฮินดี ไม่มี subtitle แถมยาวสามชั่วโมงกว่า กลับโรงแรมแล้วต้องหา DVDRip ที่มี sub มาดูอีกรอบถึงเข้าใจ ที่อินเดียหนังฉายตรงเวลาบนตั๋ว มียืนร้องเพลงชาติก่อนหนังเริ่ม ห้างสรรพสินค้าอินเดีย ยังห่างเมืองไทยอีกหลายขุึม ห้างที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบ ใช้เวลาเดินน้อยกว่า central ชิดลม Google Maps สำหรับมุมไบ มีข้อมูลเพียบพร้อมมาก มุมไบเป็นศูนย์กลางทางการเงินกับ Bollywood ถ้ามีโอกาสคราวหน้าอยากไปดูศูนย์กลางทาง IT […]